loading...
Rok liturgiczny: B/II
XVI Tydzień zwykły
21 lipca 2024

JERYCHO RÓŻAŃCOWE

22 grudnia 2021r. Odsłon: 1780

 Jerycho jest jednym z najstarszych miast świata i prawdopodobnie najstarszym nieprzerwanie istniejącym siedliskiem ludzkim. Jego biblijna historia dotyczy Narodu Wybranego, który po śmierci Mojżesza, prowadzony przez Jozuego, wchodził do Ziemi Obiecanej. Pierwszym miastem, które Jozue wraz z Izraelem miał zdobyć, było właśnie Jerycho. Archeolodzy twierdzą, że to starożytne miasto było trudne do zdobycia, ponieważ otaczał je podwójny mur. Dlatego też, Jerycho zostało zdobyte i zniszczone w dość niecodzienny sposób. Izraelici maszerowali dookoła miasta przez sześć dni z kapłanami niosącymi na czele Arkę Przymierza. Siódmego dnia, na polecenie Boga Jahwe, okrążyli miasto siedmiokrotnie i kiedy kapłani zatrąbili w trąby a Izraelici wznieśli potężny okrzyk – mur zawalił się.

 

      Początki „Różańcowego Jerycha” w Polsce związane są z osobą Anatola Kaszczuka (delegata Legionu Maryi z Irlandii do Polski w 1946 r). To właśnie on, kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowego Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze. Postanowiono, że podczas Kongresu będzie codziennie odprawiana Msza św., odmawiany Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji: aby runęły mury zagradzające drogę Ojcu Świętemu do Polski. Za radą bpa. Stefana Bareły zrezygnowano jednak z Kongresu, a zaplanowane wcześniej siedem dni modlitwy nazwano „Oblężeniem Jerycha”. I rzeczywiście przeszkody zostały zwyciężone. Anatol Kaszczuk nazywa to wydarzenie „Pierwszym Oblężeniem Jerycha”.

     W 2003 roku do modlitwy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny czyli – Jerycha Różańcowego Polaków – zachęcił ks. biskup Roman Marcinkowski (krajowy opiekun Duchowego Legionu Maryi). Obecnie Różańcowe Jerycha organizowane są w wielu polskich parafiach.

      W grudniu 2009 r. w bazylice pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie zostało zorganizowane pierwsze „Jerycho Różańcowe”, czyli modlitwa przed Najświętszym Sakramentem trwająca bez przerwy przez 7 dni i 7 nocy. Na prośbę wspólnot różańcowych, nasz Metropolita – Ks. Abp Andrzej Dzięga – dnia 3 października 2010 r. utworzył sekretariat „Jerycha Różańcowego” przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie. Można powiedzieć, że od tego czasu oficjalnie i z błogosławieństwem Ks. Abpa Andrzeja Dzięgi „Jerycho Różańcowe” rozpoczęło nieustanną różańcową modlitwę w Kościele Szczecińsko-Kamieńskim.

      Różańcowe Jerycho podejmuje następujące intencje: (1) z Maryją Królową Polski, modlimy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu; (2) o tryumf Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i pokój w naszych sercach, rodzinach, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie; (3) o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.

       Jerycho Różańcowe w naszej parafii ROZPOCZYNA się 4 dnia każdego miesiąca o godz. 19.00 (w kaplicy bocznej kościoła/zimą na plebanii) i TRWA do godz. 19.00 następnego dnia (czyli - 5ego dnia każdego miesiąca).

     O pełnych godzinach odmawiamy głośno jedną część Różańca Świętego (tzn. 5 dziesiątek), a każdą dziesiątkę różańca kończymy wezwaniami: (1) O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia i piekielnego...(2) O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają i poleconymi Tobie(3) Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są Niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na Wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na Wysokości.

        Po odmówieniu 5 dziesiątek Różańca, dalsza część adoracji jest w ciszy (tzn. nie odmawiamy żadnych modlitw, a jedynie słuchamy Pana Jezusa).

     

       Być parafianinem kościoła, który nosi znamienne wezwanie – "Boże Ciało" – to wielka godność, zaszczyt i zobowiązanie. Szczególnie jeżeli mówimy o adoracji Najświętszego Sakramentu. Dlatego ZAPRASZAMY  SERDECZNIE  wszystkich parafian Bożego Ciała do wspólnej modlitwy. Jedna godzina adoracji i modlitwy podczas „Jerycha”jest wielką SIŁĄOFIARĄPOMOCĄ i POWOŁANIEM każdego wierzącego. Nie pozwólmy na to, aby tak wspaniałe dzieło modlitwy upadło z powodu braku osób chętnych do modlitwy i adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Jest nas wciąż za mało. Kilka osób modli się po kilka czy kilkanaście godzin, aby nie przerwać adoracji.

 

PRZYJDŹ i dołącz do nas – RAZEM  rozwalimy każde mury stawiane

Bogu, Matce Najświętszej i KościołowiParafia Rzymkat.
pw. Bożego Ciała

ul. Emilii Plater 25, 71-632 Szczecin

Nr konta parafialnego: 32 1240 3826 1111 0000 4398 1977 III o. w Szczecinie

Kancelaria parafialna czynna w: poniedziałki, środy, piątki w godz. 16.oo-17.3o /w okresie Wielkiego Postu w piątek tylko do 17.15/

Gdzie nas znajdziesz

mapa