loading...
Rok liturgiczny: B/II
XVI Tydzień zwykły
21 lipca 2024

Bractwo Eucharystyczne

22 grudnia 2021r. Odsłon: 1350

 „Bractwami” w Kościele Katolickim nazywamy stowarzyszenia wiernych, którzy w sposób szczególny czczą tajemnice wiary, świętych lub spełniają uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego. Ich działalność zmierza zawsze do rozbudzenia pobożności i powiększania chwały Bożej w lokalnym środowisku.

Bractwo Eucharystyczne naszej parafii, ma swoje korzenie w Bractwie Najświętszego Sakramentu, które powstało w Rzymie w 1539 r. (przy kościele Santa Maria Supra Minervam). Jego celem było i jest oddawanie szczególnej czci Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. Rzymskie Bractwo Najświętszego Sakramentu potwierdzone zostało bullą papieża Pawła III w dniu 30 listopada 1539 r.

Pierwsze Bractwo Eucharystyczne w Polsce, zostało założone przez Kanoników Laterańskich przy kościele Bożego Ciała w Krakowie w 1610 r. i z tego miejsca rozprzestrzeniło się na całą ówczesną Rzeczpospolitą, stając się jedną z form oddawania czci Eucharystii.

W naszej parafii, już od kilkunastu lat, w każdy czwartek po wieczornej Mszy św. (godz. 18.00) trwa 30 minutowa adoracja Najświętszego Sakramentu, która gromadzi wielu wiernych parafian. Wszyscy oni wpisują się w ten sposób w nieustanną modlitwę Kościoła w intencjach naszej diecezji, parafii i całego świata.

Podstawowe CELE naszego Bractwa Eucharystycznego to: (1) pogłębianie pobożności eucharystycznej oraz ożywianie jej w środowisku naszego codziennego życia; (2) krzewienie idei wieczystych adoracji Najświętszego Sakramentu; (3) dziękczynienie i uwielbienie Chrystusa za dar Eucharystii i Kapłaństwa; (4) wynagrodzenie Chrystusowi za wszelkie profanacje, świętokradztwa i akty niewiary wobec Najświętszego Sakramentu oraz (5) wspieranie przed Obliczem Chrystusa posługi Kapłańskiej.

      Patronami naszego Bractwa są: Niepokalanie Poczęta Najświętsza Maryja Panna, Św. Józef Jej oblubieniec, śś. Jan Apostoł, Piotr Eymard oraz św. o. Pio.

Wszyscy członkowie Bractwa zobowiązani są do(1) systematycznej adoracji Najświętszego Sakramentu w dowolnym kościele adoracji wieczystej (przez 1 godzinę w tygodniu); (2) jak najczęstszego uczestnictwa we Mszy św. (z przyjęciem komunii); (3) budowania swojej własnej wiary w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszej Eucharystii.

      Każdy członek Bractwa Eucharystycznego otrzymuje możliwość odpustów oraz przywilejuODPUST  ZUPEŁNY otrzymuje już za półgodzinną adorację Najświętszego Sakramentu; ODPUST  CZĄSTKOWY za nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub odmówienie zatwierdzonej modlitwy skierowanej do Jezusa w Najświętszym Sakramencie. PRZYWILEJ  DUCHOWY zaś polega na tym, że będąc członkiem Bractwa Eucharystycznego jest się otoczonym nieustanną modlitwą wszystkich członków bractwa tak za swojego życia, jak i po śmierci.

 

Jeżeli pragniesz razem z nami pogłębiać pobożność eucharystyczną oraz ożywiać ją w środowisku swojego codziennego życia – ZAPRASZAMY!!! Nasza wspólnota jest dla Ciebie!!!

 

SPOTYKAMY się w każdy 2 czwartek miesiąca o godz. 16.00

salce parafialnej

Bardzo łatwo nas znaleźć Smile

 

 

Więcej informacji:

 

                           Maria Kondracka        lub          Krystyna Stafińska

                           tel. 507 047 369                        tel. 534 700 540Parafia Rzymkat.
pw. Bożego Ciała

ul. Emilii Plater 25, 71-632 Szczecin

Nr konta parafialnego: 32 1240 3826 1111 0000 4398 1977 III o. w Szczecinie

Kancelaria parafialna czynna w: poniedziałki, środy, piątki w godz. 16.oo-17.3o /w okresie Wielkiego Postu w piątek tylko do 17.15/

Gdzie nas znajdziesz

mapa